FINANSOWANIE

Wspieramy przedsiębiorstwa w procesie pozyskiwania finansowania w bankach, firmach leasingowych, innych instytucjach finansujących oraz w zakresie pozyskiwania finansowania z funduszy unijnych.
W ramach naszych usług oferujemy:

  • wsparcie w pozyskaniu finansowania zewnętrznego (przygotowanie wniosków
    aplikacyjnych wraz z dokumentacją dodatkową i uzupełniającą),
  • analizę i optymalizację działań zmierzających do planowanego zaciągania i spłaty zobowiązań, zgodnie z potrzebami i możliwościami przedsiębiorstwa,
  • negocjacje warunków umów kredytowych, pożyczkowych i leasingowych,
  • wsparcie w zakresie monitoringów finansowych prowadzonych przez instytucje udzielające finansowania zewnętrznego w trakcie obowiązującej przedsiębiorstwo umowy kredytowej, leasingowej etc.,
  • analizy ryzyka finansowania projektu, 
  • opracowanie struktury finansowania inwestycji oraz wybór źródeł finansowania,
  • opracowanie biznesplanów,
  • wsparcie w procesie restrukturyzacji lub refinansowania zadłużenia.

Pozyskanie finansowania jest ważnym proces, który ma znacznie zarówno na etapie początkowym, jak i w późniejszej fazie wzrostu firmy. Naszym Partnerom pomagamy stworzyć wiarygodny, rzetelny oraz spójny z rzeczywistością model finansowy i biznesowy. Staramy się w przejrzysty sposób uzasadnić, że realizowane przez naszych Klientów przedsięwzięcie będzie opłacalne. 

Blog

Najnowsze wpisy