KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

Wspieramy naszych Partnerów w obszarze rachunkowości, księgowości oraz kwestiach związanych
z podatkami. Oferujemy przedsiębiorstwom pomoc w ułożeniu procesów księgowych. Wspieramy naszych Klientów w tworzeniu działów księgowych w firmie oraz prowadzimy nadzór nad ich funkcjonowaniem. Zapewniamy prowadzenie księgowości oraz podatków zgodnie z przepisami prawa. Jesteśmy partnerem biznesowym dla wszystkich obszarów przedsiębiorstwa. Oferujemy:

 • księgowanie dokumentów przychodowych i kosztowych według indywidualnie dostosowanego planu kont,
 • księgowanie płatności zobowiązań i należności oraz kontrolę rozrachunków z odbiorcami, dostawcami, pracownikami, urzędami,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • kalkulację dochodów/strat podatkowych oraz zaliczek na CIT / PIT,
 • rozliczanie podatku od towarów i usług VAT, wysyłanie pliku JPK_VAT,
 • bieżące doradztwo w zakresie stosowania prawa podatkowego i bilansowego,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS,
 • przygotowanie raportów wymaganych przez NBP,
 • prace związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych oraz przygotowaniem sprawozdania finansowego na dzień bilansowy,
 • rozliczenie podatku dochodowego CIT / PIT na koniec roku podatkowego,
 • obsługę płatności i rachunków bankowych,
 • systemowe rozwiązania automatyzujące procesy księgowe,
 • pomoc niezbędną w przypadku badania ksiąg rachunkowych przez biegłych rewidentów,
 • wsparcie merytoryczne oraz pomoc w przypadku kontroli podatkowych, 
 • kompleksowe doradztwo podatkowe.

Stawiamy na budowanie przejrzystych i trwałych relacji z naszymi Partnerami.  Rozumiemy potrzeby naszych Klientów. Zapewniamy nowoczesne podejście i zaawansowane rozwiązania w zakresie księgowości dla każdego rodzaju biznesu.

Blog

Najnowsze wpisy