KADRY I PŁACE

Naszym celem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania firmy w obszarze HR poprzez wdrażanie procesów zapewniających stabilność finansową. Nasze działania wspierane są przez technologię umożliwiającą szybkie procesowanie dokumentacji związanej z pracownikami, współpracownikami czy kontrahentami.

Aby w pełni osiągnąć nasz cel niezbędne jest też kompleksowe poznanie Klienta we wszystkich obszarach działalności, gdyż zarówno poszczególne działy jak i procesu przebiegające w trakcie prowadzenia firmy zazębiają się bardzo mocno.

Zapewniamy pomoc przy tworzeniu procedur z dziedziny HR, wdrażaniu nowych technologii poprawiających jakość pracy i wydajność (RCP, obieg dokumentów HR), czy programów kadrowo-płacowych. Wspieramy proces integracji systemu HR z działem finansowym w taki sposób aby informacje o stanie firmy były pozyskiwane szybko i rzetelnie.

Firma to nie tylko sprzedaż czy finanse, ale przede wszystkim ludzie. Pracownicy w pierwszej kolejności spotykają się z działem HR, który jest wizytówką każdej organizacji i to w dużej mierze wpływa na decyzję o podjęciu lub pozostaniu w pracy. Umiejętność rozwiązywania konfliktów jest niezbędna do osiągnięcia dobrej atmosfery w zespołach. Jeżeli Wasza organizacja ma z tym problem pomagamy w wypracowaniu technik umożliwiających łagodzenie sporów.

Badanie prawidłowości naliczania płac czy prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz bieżąca całościowa obsługa kadrowo-płacowa jest wynikiem naszego dążenia do osiągnięcia spokoju Klienta w prowadzeniu i rozwoju biznesu.

Kompleksowa obsługa z naszej strony polega na:

  • Prowadzeniu dokumentacji pracowniczej 
  • Całościowej kalkulacja wynagrodzeń
  • Sporządzeniu dokumentacji i deklaracji do US, ZUS, PFRON
  • Pomocy przy kontrolach ZUS, PIP, US
  • Raportowaniu

Blog

Najnowsze wpisy